Sale!
Thay Màn hình | Cảm ứng đen Lenovo A708

Thay Màn hình | Cảm ứng đen Lenovo A708

490.000 ₫ 480.000 ₫

Cảm ứng đen Lenovo A708 —– 480.000 đ
Màn hình Lenovo A708—- – 490.000 đ

Mô tả sản phẩm

Cảm ứng đen Lenovo A708 —– 480.000 đ
Màn hình Lenovo A708—- – 490.000 đ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Gửi phản hồi